สมัครงาน

ตำแหน่งงาน
- [AM-01] พนักงานติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อ (ใช้จักรยานยนต์)
สถานที่ปฏิบัติงาน
- สุราษฎร์ธานี
พนักงานติดตั้งและซ่อมบำรุงสื่อ

ภาพรวมของงาน
พนักงานมีหน้าที่ติดตั้ง ถอดถอน และดูแลความเรียบร้อยของสื่อและอุปกรณ์ พร้อมทั้งถ่ายรูปและทำรายงานผ่านแอพพลิแคชั่น ในซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำตามเขตสาขาที่ดูแล

รายละเอียดของงาน
1. ติดตั้ง ถอดถอน สื่อในเขตสาขาที่ดูแล
2. ดูแลความเรียบร้อยของสื่อ
3. ทำงานสำรวจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นวัดหน้าขายสินค้า ถ่ายรูปหน้าขายสินค้า เป็นต้น

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีรถจักรยานยนต์
3. มีโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
4. ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน
5. ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

รายได้
เงินเดือนและ Incentive 12,000 บาท
ค่าเช่าโทรศัพท์ 200 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร 300 บาท
ค่าเดินทาง 2,500 บาท
รายได้รวม 15,000 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
Tel: 092-742-8713 คุณตาล
E-mail :kanidta.t@redbasketmarketing.com

สนใจติดต่อ คุณตาล 092-742-8804